Ateliér Anta – bytový dům Gymnastická  Ateliér Anta – bytový dům GymnastickáAteliér Anta – bytový dům GymnastickáAteliér Anta – bytový dům Gymnastická       Ateliér Anta – bytový dům GymnastickáAteliér Anta – bytový dům GymnastickáAteliér Anta – bytový dům Gymnastická     Ateliér Anta – bytový dům Gymnastická Zavře zvětšenou fotografii

BYTOVÝ DŮM, Gymnastická, Břevnov – Praha 6

Bytový objekt navržený při křížení ulic Gymnastická a Za Strahovem v Praze 6 vznikal pod pracovním názvem „Dům na nulovém pozemku“. Specifická parcela na atraktivním místě zásadně ovlivnila architektonické, stavební i statické řešení domu.

Koncept domu je založen na následujících principech:

Zadání: Navrhnout bytový dům na minimálním pozemku o velikosti 96 m2. Optimálně využít trojúhelníkový tvar pozemku, k jehož delší straně přiléhá štít stávajícího sousedního domu.
Řešení: Dům má sedm nadzemních podlaží. Otevřené přízemí slouží pro krytý parking a vstup do domu. Ve druhém až sedmém podlaží jsou umístěny ateliéry a byty, vždy jeden na patře. Výrazným postupným konzolováním objektu nad veřejnou komunikaci bylo dosaženo užitných ploch od 77 do 91 m2 na jednom podlaží.
Zadání: Vytvořit nárožní pohledově exponovanou dominatu při křížení dvou ulic.
Řešení: Ostré trojúhelníkové nároží bylo zjemněno volbou měkkých, výrazných linií, křivek balkónů a zaoblením prosklených ploch.
Zadání: V maximální míře pohledově otevřít obytnou část domu na jih, směrem k sousednímu parku.
Řešení: Nosná konstrukce domu byla posunuta do interiéru objektu. Vznikl tak prostor pro použití rozsáhlých prosklených ploch, které otevírají pohledy do zeleně. Před prosklenými stěnami je vždy po celé délce navržen balkón, který zároveň plní funkci slunolamu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Autoři: Ing. K. Scheib, T. Velinský, M.A./Anta spol. s r.o.
Název a místo realizace: Bytový dům, Gymnastická 2418/2, Praha 6–Břevnov
Investor: soukromá osoba
Hlavní dodavatel: Apart s.r.o.
Termín dokončení: 9/2007
Termín kolaudace: 7/2007