O firmě

Projektový ateliér ANTA byl založen v roce 1992. Zabývá se komplexní projektovou přípravou novostaveb, rekonstrukcí a oprav občanských a bytových staveb a projekty interiérů. Ateliér je tvořen architekty, projektanty stavebních profesí a konstruktéry. Ostatní profese jsou zajišťovány formou spolupráce se stálými externími spolupracovníky.

Skladba stálých pracovníků je následující - tři architekti, tři koncepční pracovníci ve stavební profesi, statik, dva konstruktéři, sekretářka.

Ateliér zajišťuje studie, dokumentace k územnímu řízení, projekty pro vydání stavebního povolení, realizační dokumentace, projekty interiérů. Provádí inženýrskou činnost pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, technické dozory pro investory a autorské dozory. Spolupracuje při výběru dodavatelů i při kolaudačním řízení.

Projektový atelier má oprávnění k výše uvedeným činnostem vydané na základě autorizací jeho pracovníků.

Projekty jsou zpracovávány v grafickém systému CAD. Pracoviště na Sokolovské ulici v Praze 9 je vybaveno několika grafickými počítačovými stanicemi, používaným grafickým softwarem je program AutoCAD s nástavbami Kadet a Softengine.
Kmenoví pracovníci našeho ateliéru se konstituovali ze skupiny projektantů projektového ústavu: KPÚ Praha - ateliéru E-14, pracujících na realizaci rekonstrukce Stavovského divadla v Praze.
Od roku 1989 do roku 1992 pracovali jako externí spolupracovníci, nebo společníci jiných projekčních kanceláří: (ISI s.r.o, Lo-Tech s.r.o., ateliér Len+K, ARCHON). V tomto období jsme projektovali nebo se podíleli na vypracování např. následujících zakázek: viz realizace a projekty část 1

ANTA spol. s.r.o.: období let 1992–1994

Projektový ateliér ANTA byl založen v roce 1992. Zpočátku působil na pracovištích na Smíchově a v Holešovicích. V tomto období jsme stabilizovali počet a skladbu kmenových pracovníků, technické a materiálové vybavení atelieru.
Z tohoto období uvádíme tyto významnější zakázky: viz realizace a projekty část 2

ANTA spol. s.r.o.: období let 1994–2001

V roce 1994 jsme získali nové prostory pro své působení odpovídající našim potřebám ve Vysočanech. Od této doby ateliér působí také jako ateliér inženýrský, jako vedlejší činnost zabezpečuje technickou část projektu pro jiné architektonické ateliéry a architekty, popřípadě s nimi spolupracuje..
Z tohoto období uvádíme tyto projekty významnějších zakázek vydávané pod hlavičkou ANTA spol. s r. o. – projektový atelier: viz realizace a projekty část 3