2002–2004

1994–2001

1993–2004 – zahraniční zakázky

1992–1994

  ANTA spol. s.r.o.: období 2004 — současnost — viz. sekce "Vybrané realizace"  Nahoru

  ANTA spol. s.r.o.: období let 2002–2004  Nahoru


Bytový dům – ul. Gymnastická, Břevnov Praha 6 / v realizaci
dokumentace k územnímu rozhodnutí 02/2003, dokumentace ke stavebnímu povolení 05/2004, AD 2005,
(IN – cca 10 mil kč)

Bytový dům s nebytovými prostory – ul. Na Okraji, Praha 6 / v realizaci
dokumentace k územnímu rozhodnutí 11/2002, dokumentace ke stavebnímu povolení 09/2003, dokumentace pro provedení stavby 01/2004, AD 2004, (IN – cca 100 mil. Kč)
kontakt – Okraj s.r.o., Pod Cihelnou 23, č.p.532, Praha 6, ing. J.Trojan, tel.: 224 313 348

Bytové domy – lokalita „U Vysílače“, Karlovy Vary – výstavba 320 bytů / v realizaci
studie 05/2003, dokumentace k územnímu rozhodnutí 05-06/2003, dokumentace ke stavebnímu povolení 07-08/2003, dokumentace pro výběr zhotovitele 09/2003, AD 2004, (IN – cca 550 mil. Kč)
kontakt – Město Karlovy Vary, Moskevská 21 Karlovy Vary, odbor architektury a územního rozvoje,
ing. J.Humplík, tel.: 353 118 111

Hotel „Olympia“ - Mariánské Lázně - novostavba v lázeňské zóně města / v realizaci
architektonické řešení exteriéru objektu, stavební řešení, interiér – pro FABER PROJECT s.r.o.
projekt pro stavební povolení 05-08/2003, tendrová dokumentace 08-09/2003,
projekt pro provedení stavby 12/2003-01/2004, (IN – cca 150 mil. Kč)
studie interiéru 07-09/2003, (IN – cca 25 mil. Kč)
kontakt – FABER PROJECT s.r.o., Hellichova 11a, Praha 1, ing.arch. Z.Pšenička, tel. 257322328

Komplexní oprava ZŠ Jižní IV., Praha 4 - Spořilov / realizována 1. etapa
průzkumy, projekty pro ÚR a SP, realizační dokumentace 3/2001-3/2002, (celkové IN – cca 120 mil. Kč)
realizace I. a II. etapy – budovy A, B, kanalizační přípojka - AD 2003, (IN - 40 mil. Kč)
realizace III. etapy – budovy C,D - AD 01/2004-dosud, (IN - cca 40 mil. Kč)
projekt pro výběr. říz. pro bud. E - nová tělocvična – staveb. řešení pro Antre s.r.o., (IN - cca 40 mil. Kč)
kontakt – MČ Praha 4, Táborská 350, Praha 4, odbor investic, ing. I.Szántóová

Rekonstrukce obj.č. 17 v areálu Léčiva a.s. v Praze 10 – Dolní Měcholupy / realizováno
na administrativní budovu se skladovým zázemím
studie 1/2003, jednostupňový projekt 2/2003, AD 2003, (IN - 8 mil. Kč) – pro Spektra s.r.o.
kontakt – Léčiva a.s., U kabelovny 130, Praha 10 – Dolní Měcholupy, ing. M.Máša, tel. 234363335

Sportovní rekreační park Prčice - novostavba sportovních ploch se zázemím
dokumentace k územnímu rozhodnutí 03-04/2002, dokumentace ke stavebnímu povolení 05-06/2002, realizační dokumentace 06-07/2003, (IN – cca 35 mil. Kč)
kontakt – Město Sedlec – Prčice, Náměstí 7. května 62, 257 91Sedlec Prčice,
vedoucí stavebního úřadu p. Stibor, tel. 317 834 525

Dům s peč. službou v Praze 8, Kobylisích – rekonstrukce mateřské školky / v realizaci
studie 11-12/2001, jednostupňový projekt 02-04/2002, AD 07/2004-dosud, (IN – cca 35 mil. Kč)
projekt interiéru 10-11/2002, (IN – cca 6 mil. Kč)
kontakt – Městská část Praha 8, Zenklova 35, odbor zakázek a investic, ing. F.Žežulka, tel. 222805666

  ANTA spol. s r.o.: období let 1994–2001  Nahoru

V roce 1994 jsme získali nové prostory pro své působení odpovídající našim potřebám ve Vysočanech. Od této doby ateliér působí také jako ateliér inženýrský, jako vedlejší činnost zabezpečuje technickou část projektu pro jiné architektonické ateliéry a architekty, popřípadě s nimi spolupracuje..
Z tohoto období uvádíme tyto projekty významnějších zakázek vydávané pod hlavičkou ANTA spol. s r. o. – projektový atelier:

ZOO Praha – vstup – rekonstrukce
studie, projekt ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace (výtvarná spolupráce M. Cihlář)
08/1999 – 04/2000, (IN – cca 6 mil. Kč)
kontakt – ZOO Praha, U trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7, ředitel PhDr. Fejk, tel. 6881800

Administrativní objekt pro firmu SD Holding v Praze 10 – novostavba
zadání stavby 01–04/1998, jednostupňový projekt 05–09/1998, (IN – cca 50 mil. Kč)
kontakt – SD Holding a.s., U pekáren 4, 102 00 Praha 10 – p. Sita, tel. 81014418

ZOO Praha – výstup – novostavba / realizováno
studie, projekt ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace (výtvarná spolupráce M. Cihlář)
02–10/1999, (IN – cca 3 mil. Kč)
kontakt – ZOO Praha, U trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7, ředitel PhDr. Fejk, tel. 6881800

Rekonstrukce obj. č. 17 v areálu Pražské plynárenské a.s. v Praze 4 – rekonstrukce / realizováno
na sídlo vrcholného managementu společnosti
přepracování projektu z důvodu změny funkčního využití objektu 05–10/1998, (IN – cca 100 mil. Kč)
a na technologické centrum Pražské plynárenské a.s.
další přepracování projektu z důvodu změny funkčního využití objektu 03–09/1999,
(IN – cca 100 mil. Kč)
kontakt – Pražská plynárenská a.s., U plynárny 500, Praha 4, p. Liška, tel. 67172699

Půdní nástavba bytového domu v ul. Marie Cibulkové pro MČ Praha 4
projekt pro stavební povolení 01–03/1999 (IN – cca 6 mil. Kč)

Oprava kulturního domu DOBEŠKA pro MČ Praha 4 / realizováno
studie, průzkumy, prováděcí projekt, stavební povolení 05/98–03/99, (IN – cca 20 mil. Kč)

Rekonstrukce hřbitovní kaple na Kotlářce / realizováno
průzkumy, prováděcí projekt rekonstrukce 03/1998, (IN – 2,3 mil. Kč)

Polyfunkční dům v Karlíně U Sluncové – novostavba
zadání stavby 08–11/1997 (IN – cca 35 mil. Kč)
kontakt – Planco a.s., Nám. Bořislavka 6, Praha 6, J. Trojan, tel. 24324866, fax 3120446

Bytový objekt Ministerstva zahraničních věcí – rekonstrukce / realizováno
rekonstrukce, Praha 7 – Holešovice, Vrbenského ul. 1422
studie 10/1996, projekt pro stavební povolení 11–12/1996,
projekt pro provedení stavby 07–09/1997, AD 12/1997–04/1999, (IN – 28 mil. Kč)
projekt interiéru 03–05/1998, AD 07–12/1998(IN – 3 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Zelenka, tel. 24182669

Polyfunkční nárožní dům v Ukrajinské ul., Praha 10 – novostavba / realizováno
pro atelier GAMA – arch. Stýblo, projekt pro provedení stavby 06–08/1996, (IN – 65 mil. Kč)

Polyfunkční nárožní dům v Kobylisích – novostavba / realizováno
zadání stavby 03–04/1996, projekt pro stavební povolení 09–11/1996,
projekt pro provedení stavby 01–02/1997, AD, (IN – 17 mil. Kč)
kontakt – Planco a.s., Nám. Bořislavka 6, Praha 6, J. Trojan, tel. 24324866, fax 3120446

Rekonstrukce divadla A. Jiráska v České Lípě
studie 08 –10/1996, (IN – cca 35 mil. Kč)

Vila na Točné, Praha 4 – novostavba / realizováno
studie 06–07/1996, jednostupňový projekt 08–09/1996 a jeho úpravy 01–04/0997,
AD 05–12/1997, (IN – 13 mil. Kč)
kontakt – soukromý klient – nepřeje si být uveden

Zastupitelský úřad Kuby v Praze – rekonstrukce / realizováno
pro Diplomatický servis – MZV ČR, jednostupňový projekt 07–08/1996, AD (IN – 5,5 mil. Kč)

Zastupitelský úřad Tunisu v Praze – rekonstrukce / realizováno
pro Diplomatický servis – MZV ČR, projekt 07–08/1996, AD (IN – 3,5 mil. Kč)

Víceúčelový objekt pro TJ Vyšehrad – novostavba
studie novostavby mezi Vyšehradem a Palácem kultury 04–05/1995, (IN – cca 55 mil. Kč)
kontakt – SKO a.s. Praha, Oblouková 34, Praha 10, ing. Klas, tel. 720150

Rekonstrukce secesního objektu Státního zastupitelstva na Klárově
průzkumy, studie 11–12/1995, (IN – 91 mil. Kč)

Rekonstrukce obřadní kaple na hřbitově v Ďáblicích / realizováno
studie interieru 07/1996, projekt rekonstrukce 08/1996, (IN – 1,5 mil. Kč)
kontakt – Správa pražských hřbitovů, Vinohradská 294, Praha 10, pí Dvořáková, tel. 771598

Rekonstrukce pěti objektů v areálu Pražské Plynárenské a.s. v Michli / realizováno
pro administrativní využití, (IN – 12,0 + 4,5 + 62 + 8,0 + 12,0 mil. Kč)
– objekt č.26 – zaměření, průzkumy, jednostupňový projekt 03–06/1995, AD
– objekt č.30 – zaměření, průzkumy jednostupňový projekt 09–11/1995, AD
– objekt č.17 – zaměření, studie, průzkumy 05–07/1996, jednostupňový projekt 08–10/1996
– objekt č.08 – zaměření, průzkumy, jednostupňový projekt 11–12/1996, AD
– objekt č.18 – zaměření, průzkumy, jednostupňový projekt 01/1997, AD
kontakt – Pražská plynárenská a.s., U plynárny 500, Praha 4, p. Liška, tel. 67172699

Rekonstrukce MÚ Radotín, Praha 5 / realizováno
projekt, AD 1995
kontakt – MÚ Radotín, Václava Bílého 23, Praha 5, J. Hujer, tel. 594601

Rekonstrukce Malého Buquoyského paláce na Velkopřevorském nám. / realizováno
na Malé Straně pro Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí ČR
stavební část – jednostupňový projekt 10/1995–01/1996, AD, (IN – 48 mil. Kč)
kontakt – Diplomatický servis, Václavské náměstí 49, Praha 1, pí Haklová, tel. 24229097

Rekonstrukce paláce "Alfa" na Václavském náměstí
studie 04/1994, zaměření objektu 07–09/1994, (IN – cca 190 mil. Kč)
kontakt – SKO a.s. Praha, Oblouková 34, Praha 10, ing. Klas, tel. 720150

Rekonstrukce suterénních prostor Hudebního divadla v Karlíně / realizováno
na Malou scénu HDK pro potřeby divadla SEMAFOR – projekt a realizační dokumentace 02–07/1995, AD, (IN – 5 mil. Kč)
kontakt – Hudební divadlo Karlín, Křižíkova 10, Praha 8, p. Blažek, tel. 24816586

Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR ve Vladislavově ul. / realizováno
rekonstrukce obvodových plášťů, projekt 01–04/1996, (IN – 5 mil. Kč)

Rekonstrukce průmyslového objektu na sídlo fy Strom s.r.o., Praha 10 / realizováno
(IN – 35 mil.Kč) – studie 06–07/1993, projekt 11/1993– 01/1994, AD – realizace
kontakt – SD Holding a.s., U pekáren 4, 102 00 Praha 10 – p. Sita, tel. 81014418

Projekty interiérů  Nahoru

Interiér kancelářských prostor – Mafra – Na Poříčí / realizováno
Interiér kancelářských prostor Česká pojišťovna – Spálená ul. / realizováno
Interiér kancelářských prostor – Mc Donald – Na bojišti / realizováno
Interiér pobočky Evrobanky v Plzni / realizováno
Interiér jednacích prostor pro firmu Strom a.s. / realizováno
Interiér bytového objektu MZV ČR – Vrbenského ul. Praha 8 / realizováno
Interiér jednacích prostor pro firmu Strom a.s. / realizováno
Interiér restaurace Českého centra v Moskvě, Rusko / realizováno
Interier ZÚ v Bukurešti, Rumunsko – částečná rekonstrukce objektu / realizováno

Zakázky v zahraničí 1993–2004  Nahoru

Zastupitelský úřad ČR v Tel Avivu, Izrael
rekonstrukce a dostavba objektu včetně projektu interiéru
studie dispozičního řešení objektu 02-03/2004, jednostupňový projekt pro provedení stavby
08-10/2004, (IN – cca 60 mil. Kč), projekt interiéru 12/2004-02/2005, (IN – cca 5 mil. Kč)
kontakt – Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ing. Malý, tel. 224182273

Generální konzulát ČR v Istanbulu, Turecko / realizováno
dokumentace pro provedení výměny oken a úprav vstupu do objektu 02-03/2003, (IN – 7 mil. Kč)
dokumentace pro opravu střechy garáží a úpravu bytu 02-04/2004, (IN – 3 mil. Kč)
kontakt – Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ing. Malý, tel. 224182273

Generální konzulát ČR ve Wroclawi, Polsko – zařízení proviz. prostor / realizováno
Návrh vybavení provizorních prostor GK na Starém rynku 09/2001, (IN – cca 2 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Malý, tel. 24182187

Generální konzulát ČR ve Wroclawi, Polsko – rekonstrukce objektu
studie využitelnosti stávajícího objektu a pozemku 05–06/2001, (IN – cca 30 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Malý, tel. 24182187

Rezidence velvyslance ČR v Bukurešti, Rumunsko – rekonstrukce + novostavba
studie využitelnosti stávajícího objektu a pozemku ve dvou variantách 01/2001, (IN – cca 24 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Šarboch, tel. 24182187

Velvyslanectví ČR v Paříži, Francie – rekonstrukce a dostavba objektu včetně projektu interiéru
studie 07/2000, projekt pro stavební povolení 02/2001, (IN – cca 190 mil. Kč)
realizační dokumentace 05–09/2001, projekt interiéru 09–11/2001
kontakt – MZV ČR, ing. Vydra, tel. 24182727

Velvyslanectví ČR v Sofii, Bulharsko / rekonstrukce objektu
studie využitelnosti stávajícího objektu a pozemku 09/2000, (IN – cca 40 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Tarantová, tel. 24182344

Velvyslanectví ČR v Bukurešti, Rumunsko – 2. etapa rekonstrukce objektu / realizováno
studie 03/2000, jednostupňový projekt 06–07/2000, AD 09/2000–05/2001, (IN – 25 mil. Kč)
projekt interiéru 10–11/2000, AD 02–05/2001, (IN – 4 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Šarboch, tel. 24182187

Generální konzulát ČR v Katowicích, Polsko – rekonstrukce objektu – v realizaci
studie ve třech postupných variantách 08–12/1999, (IN – cca 15 mil. Kč)
projekt – 1. verze 10–11/2000, 2. verze po úpravě zadání investorem 04–05/2001,
AD 09/2001–dosud, projekt interiéru 08–09/2001, (IN – cca 4,5 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Malý, tel. 24182273

České centrum v Moskvě, Rusko – interiér restaurace / realizováno
projekt interiéru 04–05/1999, AD 06–08/1999, (IN – 2,5 mil. Kč)
kontakt – Správa českých center, p. Vacek, tel. 21610272

Velvyslanectví ČR v Bratislavě, Slovensko – rekonstrukce a nástavba původního objektu / realizováno
studie dispozičního uspořádání ZÚ a konzultace s autorem prováděcího projektu
prof. Antalem 06–07/1999, (IN – cca 50 mil. Kč)
studie a projekt interiéru 05–10/2000, AD 09/2000–03/2001, (IN – 8 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Olša, tel. 24182669, ing. Bělohlávek (TDI v Bratislavě)

Zastupitelský úřad ČR v Minsku, Bělorusko – rekonstrukce objektu
zpracování dispozičního řešení pro dokumentaci zpracovávanou v místě 02–03/1999,
(IN – cca 25 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Hrušková, tel. 24182890

Velvyslanectví ČR v Bukurešti, Rumunsko – 1. etapa rekonstrukce objektu / realizováno
studie 02–03/1998, jednostupňový projekt 10/1998–01/1999, AD 07/1999–04/2000, (IN – 25 mil. Kč)
projekt interiéru 09–10/1999, AD 02–04/2000, (IN – 5 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Šarboch, tel. 24182187

Rekonstrukce Českého centra v Sofii, Bulharsko / realizováno
po změně uživatele (Správa českých center) a stavebního programu
návrh stavby a jednostupňový projekt 11/1995–04/1996, AD 01/1997–01/1998 (IN – 64 mil. Kč)
projekt interiéru ve spolupráci se studiem PHA,
kontakt – MZV ČR, ing. Malý, tel. 24182273

Rekonstrukce Českého centra v Sofii, Bulharsko na velvyslanectví ČR a ČC
zadání pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR 11/1993–01/1994, (IN – cca 41 mil. Kč)
kontakt – MZV ČR, ing. Šarboch, tel. 24182187

Obytný dům v Moskvě, Rusko – novostavba
studie novostavby 05–06/1993, (IN – cca 100 mil. Kč)
kontakt – API s.r.o., Kostelní 44, Praha 7, J. Dauš, tel. 379053

  ANTA spol. s r.o.: období let 1992–1994  Nahoru

Projektový ateliér ANTA byl založen v roce 1992. Zpočátku působil na pracovištích na Smíchově a v Holešovicích. V tomto období jsme stabilizovali počet a skladbu kmenových pracovníků, technické a materiálové vybavení atelieru.
Z tohoto období uvádíme tyto významnější zakázky:

Rekonstrukce secesní činžovní vily v Hradešínské ulici v Praze 10 / realizováno
projekt 03–04/1994, realizační dokumentace 09–11/1994, AD, (IN – 25 mil. Kč)
kontakt – soukromý klient – nepřeje si být uveden

Rekonstrukce činžovního domu v Dušní ul. 22 pro IHC Intercontinental / realizováno
pro Len+K, projekt 05–06/1993, realizační dokumentace 10–12/1993, AD, (IN – 40 mil. Kč)

Rekonstrukce Komorního divadla v Praze pro nadaci Pro Thalia
studie 05/1994, (IN – cca 300 mil. Kč)
kontakt – ing. Arcimovič, tel. 77247461

Obchodní areál Mitas v Praze 10
studie, zadání 11/1993–02/1994, projekt pro stavební povolení 12/1995–03/1996,
vydáno územní rozhodnutí 09/1995 a stavební povolení 09/1996 (IN – cca 450 mil. Kč) – novostavba
kontakt – zástupce investora Remin, ing. Chlumský, tel. 22006223, fax 22253677

Rekonstrukce činžovního domu – Sokolovská ul. Praha 9 / realizováno
(IN – 8 mil. Kč) – projekt 02– 05/1993, AD
kontakt – jedná se o vlastní objekt fy ANTA a dalších firem, v budově sídlících

Administrativní budova pro Povodí Vltavy v Praze 5 / realizováno
novostavba (IN – 40 mil. Kč) – studie, projekt, realizační dokumentace, AD, 07/1993– 06/1994
kontakt – invest. oddělení Povodí Vltavy a.s., Praha 5, Holečkova 8, tel. 57313763

  Období 1989–1992  Nahoru

Pobočka Evrobanky, a.s. na náměstí v Poděbradech - rekonstrukce / realizováno
ISI, s.r.o., studie celkového řešení a spolupráce na projektu interiéru 09-11/1992, (IN - 15 mil. Kč)
Ing.arch. Moudrý - architektura

Hotel "Sázava" v Sázavě nad Sázavou - rekonstrukce / realizováno
ISI, s.r.o. - studie 09-10/1991, jednost. projekt 11/1991-01/1992, AD, (IN - 17 mil. Kč)
Ing.arch. Moudrý - architektura
Ing. Šíp - stavební část

Divadlo „Spirála“ - areál Výstaviště Praha v rámci Všeobecné čs. výstavy / realizováno
rekonstrukce bývalého kruhového kina na experimentální scénu
Držitel hlavní ceny Grand Prix Obce architektů za rok 1993
autor ak. arch. Smetana + LoTech, (IN - 75 mil. Kč), 1990-91
Ing. arch. Scheib - spolupráce na architektonickém řešení
Ing. Zelenka - HIP, stavební část, AD, inženýrská činnost

Regenerace centrální městské zóny Pardubic / částečně realizováno
Veřejná celostátní anonymní architektonicko-urbanistická soutěž (1988)
a následná architektonicko-urbanistická studie (1989-1990)
Nejvyšší umístění v soutěži – zvýšená druhá cena
Ing.arch. Moudrý - spoluautor

Generální oprava Stavovského divadla v Praze / realizováno
Čestné uznání v kategorii rekonstrukcí v soutěži o Grand Prix Obce architektů 1993
KPÚ Praha, (investiční náklady - 750 mil. Kč), celý projektový proces a AD 1985-91
Ing.arch. Scheib - architektonické řešení provozní budovy, podíl na interiérech objektů
Ing. Zelenka - zodpovědný projektant stavební části historické budovy Stavovského divadla
a AD celého areálu včetně rekonstrukce renesančního Kolovratského paláce
Ing. Šíp - koordinace stavební části a stav. profesí

Generální oprava Stavovského divadla v Praze / realizováno
Čestné uznání v kategorii rekonstrukcí v soutěži o Grand Prix Obce architektů 1993
KPÚ Praha, (investiční náklady – 750 mil. Kč), celý projektový proces a AD 1985–91
Ing.arch. Scheib – architektonické řešení provozní budovy, podíl na interiérech objektů.
Ing. Šíp – koordinace stavební části a stav. profesí