ANTA spol. s r.o. - rekonstrukce plynárny na admistrativní budovu
Rekonstrukce objektu č. 17 bývalé kotelny na administrativní budovu

Areál Pražské plynárenské a. s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle

Do prázdného halového prostoru, který vznikl vybouráním původní technologie kotelny je vestavěno pět podlaží administrativních prostor. Hlavním kompozičním prvkem budovy je tvarované schodiště s výtahem, ze skla a oceli, které je dominantním prvkem interiéru atria.
Rekonstruovaná budova původně sloužila jako centrální kotelna na tuhá paliva. V současné době, kdy je dodávka tepla pro areál zajišťována novou centrální plynovou kotelnou, ztratila svůj původní význam a řadu let již není využívána.
Dokumentace řeší rekonstrukci stávající kotelny na administrativní budovu. Z toho vychází i dispoziční řešení. Prázdný halový prostor, který vznikl vybouráním technologie je rozdělen vestavbou pěti podlaží převážně administrativních prostor. V suterénu je umístěno technické zázemí budovy. Kanceláře jsou umístěny podél obvodových stěn objektu vždy do hloubky přibližně 5 metrů. Tyto kanceláře jsou přístupné z vnitřního ochozu, který obíhá volný prostor – atrium otevřené přes všechna podlaží a prosvětlené střešním světlíkem. Do prostoru vnitřního atria je umístěn prosklený výtah, schodiště a prostory pro sezení.

Hlavním kompozičním prvkem interiéru budovy je řešení vnitřního atria. Vlastní ochozy jsou řešeny jako vestavěné lávky obdélníkového tvaru. Tyto lávky jsou vykonzolovány z kancelářských traktů a obíhají celý prostor atria. Z kratších stran je do vnitřního prostoru atria dále vsazena konstrukce odpočinkových sezení. Vnitřním prostorem atria probíhá samostatně schodiště s výtahem.
Řešení prostoru atria vychází z požadavku tento půdorysně nevelký prostor prosvětlit a „provzdušnit“. Proto je volena maximálně odhmotněná kombinace použitých materiálů, jejich tvarování a barevné řešení. Výtahová šachta, kabina, schodiště a odpočinkové konstrukce jsou řešeny v kombinaci oceli a skla. Sklo je použito na ochozech atria, výtahové šachtě a kabině, na stupních schodišť, podlahách schodišťových podest a odpočinkových prostor. Tato vzdušná skloocelová konstrukce je jakoby vsazena do maximálně jednoduchého prostoru atria, tvořeného bílými sádrokartonovými stěnami kanceláří. Podlaha ochozů z litého teraca a dveře kanceláří tvoří jemný barevný akcent ke sklu a oceli schodiště a výtahu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Investor: Pražská plynárenská a.s.
TDI: ing. Václav Liška, Vlasta Přibylová, Juraj Kováč
Autor rekonstrukce budovy: ing. arch. Karel Scheib, Mgr. A. Tomáš Velinský
Generální projektant: ANTA spol. s r.o.
Stavební řešení: ing. Karel Šíp, Petr Sládeček
Koordinace: ing. Karel Šíp
Statika: ing. Václav Pechouš
Zdravotní technika: Taťána Stokučová
Ústřední vytápění: ing. Jan Mašata, Petr Pohl
Vzduchotechnika: Pavel Záruba
Chlazení: ing. Tomáš Gaudl, Michal Kautský
Elektro – silnoproud: Karel Čáp
Elektro – slaboproud: ing. Tomáš Tetour, ing. Jaromír Baloun
Měření a regulace: ing. Vladimír Píša
Zabezpečovací systémy: Václav Mašek
Požární bezpečnost: ing. Jaroslav Laurin
Stabilní hasící zařízení: Martin Novák

Komunikace: Ivana Otevřelová
Generální dodavatel stavby: Sefimota a.s.
Dodavatel kovových konstrukcí atria a výtahu: Tramontáž spol. s r.o. Chrudim
Zastavěná plocha: 610 m2
Obestavěný prostor: 14 280 m3

Studie: 1999
Projekt: 2000
Realizace: 2001

Náklady: 120 mil. Kč