0) Bytové domy Karlovy Vary

1) Bytový dům Gymnastická

2) Bytový dům Na Okraji

3) Zastupitelský úřad ČR v Paříži

4) SD Holding – administrativní budova

5) ZOO Praha – hlavní vstup

6) ZOO Praha – řešení výstupu

7) Rekonstrukce plynárny na admistrativní budovu

8) Rekonstrukce plynárny na admistrativní budovu – studie

9) České centrum v Sofii