Ateliér Anta – bytové domy Karlovy Vary    Ateliér Anta – bytové domy Karlovy VaryAteliér Anta – bytové domy Karlovy VaryAteliér Anta – bytové domy Karlovy Vary       Ateliér Anta – bytové domy Karlovy VaryAteliér Anta – bytové domy Karlovy Vary     Ateliér Anta – bytové domy Karlovy Vary Zavře zvětšenou fotografii

BYTOVÉ DOMY, Karlovy Vary, Stará Role

Obytný areál 320 bytů je tvořen jedenácti stavebními objekty – jednak devíti domy, které jsou volně uspořádány okolo páteřní jednosměrně objízdné komunikace, která obemyká centrální prostor s výrazně modelovaným terénem a dále dvěma domy, situovanými kolmo na ulici Okružní, které zakládají ve stejném schématu budoucí urbanistický rozvoj území.
Výsledné řešení bylo zvoleno s ohledem na prostorovou různorodost okolí – dvě větve staveb orientované „do sebe“ zakládají v území zřetelně definované skupiny domů. Rovněž mírné odklánění domů od přísné rovnoběžnosti s uliční čarou pomáhá společně s výsadbou stromů vytvářet přívětivou nepravidelnost.
Vzhledem k náročným podmínkám zakládání, jsou stavby nepodsklepené s odlehčeným ustupujícím parterem, ve kterém jsou situovány jednotlivé garáže, sklípky a technické zařízení. Celý parter je navržen v úzké vazbě na dopravní řešení tak, aby vznikl architektonicky pestrý a v detailu zvládnutý prostor.
Důležitým aspektem je celkové barevné řešení, které klade výrazný akcent na některé objekty a dále tak rytmizuje výsledný dojem.

TECHNICKÉ ÚDAJE/Background details

Stavba/Project: Bytové domy v lokalitě Karlovy Vary/Council Blocks of Flats in Karlovy Vary
Adresa/Address: Karlovy Vary – Stará Role, lokalita U Vysílače, Okružní ulice
Investor/Client: Město Karlovy Vary
Autoři stavby/Architects: K. Scheib, T. Velinský, J. Šesták
Generální projektant/Studio: Ateliér ANTA spol. s r.o.
Projekt venkovních sítí, koordinace/Civil engineering, coordination: Porticus s.r.o., J. Zapletal, M. Harzer, P. Neubauerová
Komunikace/Communications: Porticus s.r.o., V. Nebřenský
Sadové úpravy/Landscaping: Z. Macešková
Stavební část/Construction: Kiwi s.r.o., K. Bažilová, P. Pejsar, E. Vitásková, R. Zámostná
Statika/Structural analysis: V. Černohorský, H. Gattermayerová
TDI: J. Ondrášek
Generální dodavatel stavby/Main contractor: Sdružení Metrostav a.s. – EUBE a.s.
Developerská činnost/Developer: Sdružení Metrostav a.s. – EUBE a.s.

Zastavěná plocha/Build up area: 4710 m2
Celková podlahová plocha bytů/Overall area of the apartments: 17 830 m2

Fotodokumentace/Photo documentation: E. Havlová

Dokumentace k územnímu rozhodnutí/Design: 2003
Dokumentace ke stavebnímu povolení/Building permit design: 2003
Realizační dokumentace/Realization design: 2004
Realizace/Contract duration: 2004–2006

Náklady/Total cost: 503 mil. Kč