ANTA spol. s r.o. - ZOO Praha, rekonstrukce výstupu, stánek
  [  Čestné uznání v kategorii architektonický design a drobná architektura – Grand Prix Obce architektů 2002  ]
ZOO Praha / prodejní stánek, řešení prostoru hlavního východu

Pražská zoologická zahrada, Praha 8 Troja


Návrh nového hlavního východu ze ZOO je součástí širší úlohy řešení předprostoru ZOO směrem k ulici U trojského zámku, která v dalších fázích zahrnuje nový vstup, stanici MHD a další drobné objekty.
U nového východu je umístěn prodejní stánek – lehký transparentní objekt, který je zasazen do okolní zeleně.

Umístění východu vychází ze současného urbanistického pojetí ZOO, z umístění parkovišť pro návštěvníky, stanice MHD apod. Nový východ ze ZOO je umístěn cca 70 m jižně od současného východu. Ústí na chodník v ulici U trojského zámku a přímo váže na stanici MHD a současná parkoviště pro návštěvníky.

Hlavním problémem řešení bylo vytvořit ve stávající zeleni dostatečné dimenzované komunikační a rozptylné plochy.
V místě nového východu byl rozšířen stávající veřejný chodník, vybudováním „zálivu“ do prostoru neudržované zeleně ZOO. Ten byl propojen se stávajícím systémem pěších komunikací v ZOO. Navržené komunikační a rozptylné plochy kopírují v maximální možné míře současný tvar terénu a obtékají stávající upravenou zeleň. Všechny stromy jsou ponechány. V případě, že zasahují do trasy chodníku, je kolem nich ponechán dostatečný prostor rostlého terénu. Chodníky jsou navrženy z kombinace žulové štípané dlažby (pražská mozaika) a betonové dlažby. V prostoru východu je dále navrženo odpočinkové sezení na volně rozmístěných kamenných blocích.

U východu je dále umístěn prodejní objekt o velikosti 11 x 3,5 m. Jeho řešení vychází ze stejného principu tzn. vytvořit objekt „utopený“ v zeleni, transparentní otočené akvárium zaříznuté svými stěnami do rostlého terénu.

Nepravidelné skleněné stěny objektu jsou bez rámů a soklů, nosná konstrukce je posunuta do interiéru. Objektem volně prochází venkovní chodník, který kopíruje terén. Vytápění objektu je navrženo v podlaze – chodníku, chlazení samostatnou chladící jednotkou nad prodejním místem.

Interiér plní požadavky provozovatele – oddělit velmi vzdušnou formou návštěvníky od prodávajících a zajistit i při tomto minimalistickém řešení dostatek prodejních a úložných ploch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Investor: ZOO Praha, ul. U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja
TDI: ing. Vladimír Dítě – Remin spol. s r.o.
Autoři: ing. arch. Karel Scheib, Mgr. A. Tomáš Velinský
Generální projektant: ANTA spol. s r.o.
Stavební řešení: Jan Franta
Statika: Excon a. s. – ing. Tomáš Macas
Zdravotní technika: Taťána Stokučová
Ústřední vytápění a chlazení: ing. Matouš Gaudl
Elektro – silnoproud: Karel Čáp
Měření a regulace: ing. Vladimír Píša
Požární bezpečnost: ing. Jaroslav Laurin
Komunikace: Milan Hejzlar
Generální dodavatel stavby: Středostav s.r.o.
Dodavatel prodejního objektu: Ruininvest a.s.
Zastavěná plocha: 1 060 m2
Obestavěný prostor – prodejní objekt: 137 m3

Studie: 1999
Projekt: 1999
Realizace: 2001

Investiční náklady: 2,6 mil. Kč
Studie: 1999
Projekt: 2000
Realizace: 2001

Náklady: 120 mil. Kč