ANTA spol. s r.o. - rekonstrukce byv. kotelny na admistrativní budovu - studie
Původní stav

Model

Perspektiva
Rekonstrukce objektu č. 17 BÝVALÉ KOTELNY NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU – STUDIE

Areál Pražské plynárenské a. s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle

Dokumentace řeší přestavbu stávající kotelny v areálu Pražských plynáren v Praze 4 – Michli na administrativní budovu.
Do prázdného halového prostoru, který vznikl vybouráním původní technologie je vestavěno pět podlaží administrativních prostor. Základem interiérového řešení celého vnitřního prostoru je atrium elipsovitého tvaru. Nosné prvky ochozů atria tvoří konstrukci evokující tvarosloví původních plynojemů. Toto řešení, dopracované do fáze dokumentace pro stavební povolení bylo později investorem zamítnuto a nahrazeno tradičnějším konceptem vnitřních prostor.