[  Realizace obdržela cenu Grand Prix Obce architektů v roce 2006  ]BYTOVÝ DŮM, Na Okraji, Praha 6–Petřiny

Návrh bytového domu na Petřinách v Praze 6 urbanisticky vychází z koncepce sousedního sídliště. Hmotovým, materiálovým a barevným řešením se však od okolí výrazně odlišuje. Bohatě členěný, výrazný solitér navržený v prostředí monotónní výstavby minulých let lze chápat jako manifestaci individuálního přístupu k hromadnému bydlení současnosti.

Sídliště Petřiny v Praze 6 bylo vybudováno v 50. letech minulého století na vzdušné vyvýšenině nad údolím Veleslavína. Dostupnost centra, bohatá občanská vybavenost a blízkost rekreačních ploch z něj v posledních letech činí vyhledávané místo pro bydlení.
Střízlivá a jasně založená osnova Petřin, rozvolněná v místech navazujících na zeleň, dává předpoklady pro postupné zahušťování jednotlivými stavbami, které celé lokalitě dávají nový, kvalitativně vyšší charakter.Jednou z nich je i obytný dům v ulici Na Okraji. Stavba vzniklá na místě původní přízemní samoobsluhy urbanisticky akceptuje stávající uliční síť, hmotovým, materiálovým a barevným řešením se však od okolní zástavby výrazně odlišuje. Bohatě členěná fasáda objektu záměrně „rozbitá“ množstvím zdánlivě nesourodých okenních otvorů, balkónů, lodžií a teras, deklaruje snahu architekta o individuální přístup k řešení dispozic jednotlivých bytů. Tato snaha je podpořena i zvolenými materiály. Vzdušné a exaktní řešení prosklenných ploch parteru určeného veřejnosti kontrastuje s barevnými dřevěnými obklady střešních nástaveb, či použitím zatravněných teras u vybraných bytů. Takto navržený dům v prostředí monotónní výstavby minulých let lze chápat jako manifestaci individuálního přístupu k hromadnému bydlení, jaké umožňují nové technologie a stavební postupy současnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Investor: Okraj spol. s r.o.
TDI: Remin spol. s.r.o. ing. Ivan Bílý, Ing. Hana Chvojková
Autoři: ing. arch. Karel Scheib, Tomáš. Velinský, M. A.
Generální projektant: ANTA spol. s r.o.
Stavební řešení: ing. Eva Vitásková, Ing. Alexander Raška, Jan Franta
Statika: ing. Vladimír Černohorský
Zdravotní technika: Taťána Stokučová
Vytápění: ing. Jan Mašata
Vzduchotechnika: Pavel Záruba, Dušan Záruba
Elektro silnoproud: Karel Čáp
Elektro slaboproud: ing. Vladimír Píša, ing. Dušan Tříska
Požární bezpečnost: AB projekt – František Třešňák
Zeleň a sadové úpravy: ing. Zuzana Vidová, ing. Zuzana Pecharová
Generální dodavatel stavby: Kompakt Příbram spol. s r.o.
Zastavěná plocha: 930 m2
Obestavěný prostor: 16 370 m3
Fotodokumentace: Ester Havlová
Studie: 2001
Projekt: 2004
Realizace: 2005
Náklady: 165 mil. Kč